Kable telekomunikacyjne stanowią niezbędny element montażu telefonów stacjonarnych oraz domofonów. Za ich pomocą można przetwarzać i transmitować dane, takie jak dźwięk, czy transmisja obrazu. Kable telekomunikacyjne służą również do montażu alarmów i różnego rodzaju czujników. Na rynku można spotkać wiele rodzajów kabli. Zobacz, jakie są najczęściej spotykane typy kabli telekomunikacyjnych i gdzie zazwyczaj są montowane!

Gdzie zamontować kable telekomunikacyjne?

Kable telekomunikacyjne nadają się do montażu zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Kable przeznaczone do montażu wewnętrznego są oznaczone symbolem YTKSY, natomiast te, które przeznaczone są do montażu zewnętrznego, oznacza się symbolem XZTKMXPW. Kable telekomunikacyjne zewnętrzna najczęściej są montowane w studzienkach kablowych lub bezpośrednio  ziemi. Przewody alarmowe, które również są zaliczane do kabli telekomunikacyjnych, oznaczane są symbolem YTDY.

Co oznaczają poszczególne symbole kabli telekomunikacyjnych?

Jak wynika z poprzedniego akapitu, każdy rodzaj kabli telekomunikacyjnych, w zależności od ich zastosowania, posiada nieco inne oznaczenie literowe. Symbole, które znajdują się na kablach mają za zadanie dostarczenie informacji o tym, z jakiego tworzywa został wykonany dany kabel, jakiego rodzaju powłokę posiada i jakiego typu żyłowanie zawiera. Symbole mają informować o parametrach technicznych danego kabla telekomunikacyjnegohttps://eldor24.pl/kable-telekomunikacyjne/.

kable telekomunikacyjne

Czym są kable ekranowane i nieekranowane?

Wśród kabli telekomunikacyjnych, można wyróżnić dwa typy kabli:

  • kable telekomunikacyjne ekranowane 
  • kable telekomunikacyjne nieekranowane. 

Kable ekranowane są bardziej odporne na zniekształcenia sygnału i różnego rodzaju zakłócenia. Są również droższe niż kable nieekranowane. Ze względu na wyższy koszt, są montowane głównie w szpitalach, urzędach, stacjach benzynowych i innych miejscach użytku publicznego. Kable telekomunikacyjne nieekranowane są często stosowane w sieciach informatycznych i telefonicznych. Są również droższe niż kable ekranowane. 

Rekomendowane artykuły